Vyberáte palivové drevo? Tak dávajte pozor na jeho výhrevnosť!

Pri výbere dreva na kúrenie je dôležité dbať na viacero faktorov. K tým najdôležitejším patrí aj výhrevnosť dreva. Práve podľa nej si môžete vybrať, čím sa vám vyplatí kúriť najviac, keďže každé palivo má inú výhrevnosť.

O čo vlastne ide?

Pod výhrevnosťou sa skrýva vlastnosť rôznych druhov palív, ktorá hovorí, koľko energie sa uvoľní pri spálení jednej jednotky paliva. Za jednotku sa zvyčajne dosádza jeden kilogram. Čo sa týka palív, ide o jeden z ich základných fyzikálnych parametrov. Jednoducho povedané výhrevnosť dreva ukazuje, koľko tepla môžeme získať z daného dreva. V podstate však platí, že výhrevnosť dreva sa odvíja od jeho tvrdosti a s tým spojenej hustoty a hmotnosti.

A čo vlhkosť?

Na výhrevnosť dreva má vplyv aj vlhkosť, a to bez ohľadu na druh dreva. Platí tu pravidlo, že výhrevnosť dreva klesá úmerne s rastúcou vlhkosťou. A to kvôli tomu, že istá časť tepla zo spaľovania dreva sa spotrebuje na odparenie vody z nedostatočne vysušeného dreva. Pochopiteľne sa teda neplatí kúriť mokrým drevom.

Akým drevom teda kúriť?

Najviac vyhľadávaným na kúrenie v krbe je tvrdé listnaté drevo. Ide hlave o to, že keď horí, neprská tak, ako sa to deje pri horení ihličnanov. Navyše horí dostatočne dlho. Na kúrenie v krboch sa môžu použiť aj niektoré druhy mäkkého dreva. Brezové drevo sa vyznačuje veľmi dobrou zápalnosťou, a to aj pri vyššej vlhkosti. Smrekové drevo je zase obľúbené kvôli tomu, že sa nemusí dlho sušiť. Stačí mu len rok vysychania a môže sa spaľovať. Podľa základných vlastností je najlepším a najkvalitnejším drevom na kúrenie v krbe dubové drevo. Kvalitatívne sa s ním dá zrovnať hrab, buk či jaseň. Rozkurovať sa vám však bude lepšie s mäkkým drevom.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *