Výber tepelného čerpadla v roku 2024

Tepelné čerpadlo vám bude spoľahlivo slúžiť dlhé roky v prípade, že budete zodpovedne pristupovať k výberu predajcu tohto zariadenia.

Kompetentný predajca s dostatočne širokým sortimentom kvalitných čerpadiel je schopný:

  • vám odporučiť objektívne vhodný typ tepelného čerpadla,
  • zaistiť kvalitnú inštaláciu, uvedenie do prevádzky a následný servis,
  • zaistiť rýchlu nápravu prípadných porúch,
  • splniť svoje záväzky z nadštandardných záruk.

Tešiť sa potom môžete na stabilné dodávky tepla a teplej vody za minimálne náklady. Rovnako tak budete veľmi z hlavy pustiť problémy s poruchami tepelného čerpadla spôsobené preťažovaním kompresorov či nekvalitnou inštaláciou.

Pri výbere predajcu tepelných čerpadiel, s ktorým budete konzultovať svoj zámer kúpy nového zdroja tepla vezmite do úvahy:

  • Dobu pôsobnosti na trhu. Jedná sa o rokmi prevereného predajcu s veľkým počtom spokojných zákazníkov, alebo „iba“ obchodníka snažiaceho sa rýchlo zarobiť na aktuálnom vysokom dopyte po tepelných čerpadlách? Zatiaľ čo u prvého typu predajcu si môžete byť takmer istí, že tu s vami bude aj o niekoľko rokov, u toho druhého existuje vyššie riziko odchodu z trhu.
  • Ak predajca má v ponuke tepelné čerpadlá, ktoré získala ocenenie Európska značka kvality Q, t. j. kvalitné tepelné čerpadlá preverené nezávislým skúšobným ústavom.
  • Či predajca má v ponuke viac typov tepelných čerpadiel, t. j. je schopný vám dať objektívne vhodné odporúčanie. Pokiaľ mu predajca v ponuke iba jednotky vzduch/vzduch či vzduch/voda, je vyššie riziko toho, že si zaobstaráte nevhodný zdroj tepla. Rýchlu predstavu o tom, ktorý typ tepelného čerpadla je vhodný pre vašu nehnuteľnosť si môžete urobiť napr. tu: https://www.ivt.sk/sk/sprievodca-vyberom-tepelneho-cerpadla.
  • Ak je predajca schopný okrem predaja zaistiť aj inštaláciu a uvedenie čerpadla do prevádzky. Kvalita inštalácie je rovnako dôležitá ako kvalita samotného čerpadla. Nezriedka sa stáva, že inštaláciu vykonáva externá firma, ktorej pracovníci nemajú dostatočné skúsenosti, to má potom negatívny vplyv na výkon, životnosť aj hlučnosť tepelného čerpadla.

Zdroj obrázku: Lucia / stock.adobe.com

Solárne panely: Systém, ktorý premieňa slnečné žiarenie na úspory v peňaženke

Pre tých, ktorí sa chcú zbaviť závislosti na verejných zdrojoch elektrickej energie a znížiť si účty za jej spotrebu, sa fotovoltika ukazuje ako veľmi dobré riešenie. Investície do systému sú však vyššie, preto sa ľudia logicky pýtajú, kedy sa im peniaze za nie práve lacný nákup vrátia, a ako dlho potrvá, než sa premena slnečného žiarenia solárnymi panelmi začne prejavovať aj vo forme úspor v peňaženke.

Ak máte v hlave tieto otázky aj vy a chcete na ne konečne dostať odpoveď, pokračujte v čítaní a dozviete sa všetko potrebné.

Prečo sú počiatočné náklady na obstaranie solárnych panelov tak vysoké?

Cena kvalitných solárnych panelov sa v posledných rokoch výrazne znížila, no stále predstavuje významnú časť počiatočnej investície, ktorá sa však pri správnom využívaní systému určite vráti. Dôvodom vyššej ceny je nielen samotné zloženie panelov a použitie špeciálnych materiálov pri ich výrobe. Počiatočné náklady zvyšuje aj inštalácia, špeciálne invertory či príprava lokality na montáž. Významný vplyv na cenu majú aj dôležité licencie a povolenia pre inštaláciu systému.

Všetko sú to ale faktory, ktoré zaručujú vysokú mieru efektivity systému a jeho využitia v praxi, takže investovať do kvality v takomto zložení sa vám rozhodne vyplatí.

Správna inštalácia fotovoltaiky vám prinesie dlhodobé úspory

Mnoho vlastníkov nehnuteľností zaznamenáva významné úspory na elektrickej energii hneď po umiestnení panelov na konkrétne miesto. Dôležité je, aby išlo o naozaj správnu inštaláciu fotovoltaiky, pretože už jeden zlý krok môže znížiť očakávanú návratnosť investícií a efektivitu systému. Ak to naopak všetko urobíte s profesionálmi dobre, môžete sa tešiť z prvých výrazných úspor a návratnosti počiatočných investícií v priebehu niekoľkých dní.

Návratnosť investícií môžete urýchliť aj tým, že s fotovoltaickým systémom vyrobenú nadbytočnú elektrickú energiu budete predávať späť do verejnej siete a získate tak ďalší príjem.

Pomôcť môžu aj rôzne dotácie a stimuly

Štát si veľmi dobre uvedomuje, že solárne systémy v dnešnej dobe predstavujú pre využívanie a spotrebu elektrickej energie obrovský prínos, takže sa ich využívanie bežnými domácnosťami snaží podporovať. Znížiť dobu návratnosti počiatočnej investície do solárnych panelov vám preto môžu aj rôzne dotácie, daňové úľavy alebo iné stimuly. Stačí si urobiť v tomto smere malú analýzu (vyhľadajte si napríklad projekt Zelená domácnostiam) a na základe získaných informácií potom využiť pri nákupe panelov všetky dostupné a možné výhody.

Aká je doba návratnosti investície vo všeobecnosti?

V závislosti od cien energie, úrovne slnečného žiarenia v danej oblasti a výšky počiatočnej investície môže doba návratnosti investície do solárnych panelov kolísať. V priemere sa však môže pohybovať medzi 5 až 10 rokmi, v niektorých prípadoch menej.

Svoj významný vplyv tu zohráva aj trhová hodnota nehnuteľnosti, ktorá sa s inštalovanými solárnymi panelmi stáva logicky vyššou, čo môže byť pre vás ako jej vlastníka ďalšia ekonomická výhoda.

Aj keď teda môžu byť počiatočné náklady na výber a inštaláciu fotovoltiky vyššie, dlhodobé úspory na energii, možnosť predaja nadbytočnej energie a štátne stimuly môžu výrazne skrátiť dobu návratnosti investície. Investovanie do solárnej energie tiež šetrí nielen peniaze, ale aj životné prostredie, čo robí túto voľbu ešte hodnotnejšou.

Zdroj obrázkov:

1.Halfpoint/Shutterstock.com

2.anatoliy_gleb/Shutterstock.com

Jednokomorové alebo dvojkomorové betónové septiky – ktorý si vybrať?

Pri výbere medzi jednokomorovými a dvojkomorovými betónovými septikmi je dôležité zvážiť viacero faktorov a zohľadniť konkrétne potreby a podmienky na mieste inštalácie. V prípade, že máte malý dom alebo chatku a nie je potrebné čistiť veľké množstvá odpadových vôd, stačí vám jednokomorový septik. Ak však máte väčší dom alebo plánujete čistiť veľké množstvá odpadových vôd, môže byť pre vás lepšou voľbou dvojkomorový septik, ktorý zabezpečí účinnejšie čistenie a zamedzí znečisťovaniu životného prostredia.

Čo sú to jednokomorové septiky a aké sú ich výhody?

Jednokomorová septik je druh septiku, ktorý pozostáva z jednej nádrže na spracovanie odpadových vôd. Tento typ septiku sa zvyčajne používa v domácnostiach alebo obytných domoch s nízkou kapacitou a nie je vhodný pre použitie v komerčných alebo priemyselných stavbách.

Jednou z hlavných výhod jednokomorových septikov je ich nízka cena a jednoduchá konštrukcia, ktorá nevyžaduje veľa miesta na inštaláciu. Okrem toho sú jednokomorové septiky všeobecne ľahšie na údržbu a menej náchylné na poruchy ako viackomorové septiky. Avšak, je dôležité poznamenať, že jednokomorové septiky môžu byť menej účinné pri čistení odpadových vôd ako viackomorové septiky, ktoré poskytujú lepšie spracovanie odpadových vôd a ochranu proti znečisteniu pôdy a vôdnych zdrojov.

Pri výbere vhodného typu septiku je dôležité zvážiť potreby vašej domácnosti, miesto inštalácie, náklady a požiadavky na údržbu. Je tiež dôležité skontrolovať miestne predpisy a zákony týkajúce sa čistenia odpadových vôd, aby ste si boli istí, že váš septik spĺňa všetky požiadavky.

Betónové septiky kúpite tu: betónová žumpa betonovezumpy-kamal.sk.

Čo sú to dvojkomorové septiky a aké sú ich výhody?

Dvojkomorová septik je druh odtokovej jaskyne, ktorá sa používa na čistenie odpadových vôd z domácností a iných budov. Jedná sa o zariadenie, ktoré je zvyčajne umiestnené pod zemou a ktoré funguje na princípe separácie tuhých a tekutých odpadov. Tento proces sa uskutočňuje v dvoch oddelených komorách, ktoré sú spojené trubicou alebo otvorom.

Prvá komora zadržiava väčšie tuhé častice, ako sú napríklad kusy jedla, toaletný papier a podobne. V druhej komore potom prebieha ďalšie čistenie odpadov, kde sú vylučované zvyšky biologického materiálu a iných nečistôt.

Dvojkomorové septiky majú niekoľko výhod oproti iným typom septikov. Najväčšou výhodou je ich schopnosť oddeliť tuhé odpady od tekutých odpadov. To umožňuje ďalšie čistenie tekutých odpadov bez toho, aby sa zasekávali v trubkách alebo iných častiach septiku. Týmto spôsobom sa znižuje riziko zablokovania a znižuje sa potreba údržby.

Okrem toho majú dvojkomorové septiky väčšiu kapacitu a môžu spracovávať väčšie množstvo odpadov, čo znamená, že vyžadujú menej čistenia a údržby. Sú tiež menej náchylné na problémy s pachmi a znečistením okolitého prostredia.

Výber správneho typu septiku pre vašu domácnosť alebo budovu závisí od mnohých faktorov, vrátane počtu osôb v domácnosti, miesta, kde sa septik nachádza a ďalších miestnych predpisov a predpisov. Je dôležité konzultovať so špecialistami v tejto oblasti, ktorí vám môžu pomôcť zvoliť najlepšiu možnosť pre vaše konkrétne potreby.

foto: Another77 / Shutterstock.com

Čistiace utierky Mewa pre udržateľnosť každodennej práce v autodielňach

Práca s mazivami, čistiacimi prostriedkami alebo lakmi je v autodielňach na dennom poriadku. S ohľadom na životné prostredie však ide o mimoriadnu výzvu. Úspory energie a šetrnejšie zaobchádzanie s nebezpečnými látkami sú účinné dlhodobé opatrenia, ktoré obvykle vyžadujú investície. Čo sa však prejaví okamžite a bez počiatočných vysokých nákladov sú čistiace utierky Mewa. Opakovane použiteľné, vysoko savé utierky Mewa alebo rohože na zachytávanie oleja zlepšujú v systéme prenájmu ekologickú bilanciu. To platí u malých aj veľkých firiem, pretože oleje alebo tuky sa v Mewa recyklujú a dochádza k ich energetickému spracovaniu.

 Snahy o udržateľnosť a ochranu životného prostredia sú v súčasnosti čoraz aktuálnejšie. Tlak na podniky rastie, pretože aj zákazníci dávajú prednosť zodpovedným spoločnostiam. Pre autoservisy to znamená, že keď niekto privezie auto do servisu, alebo si ho vyzdvihuje z opravy, veľmi dobre vidí, či sa dielňa snaží prispievať k ochrane životného prostredia. Plytvá sa tu energiou, pretože je zariadenie zastarané a/alebo je tu príliš málo denného svetla? Vzduchové kompresory, ventilátory alebo motory sa v každodennej prevádzke používajú neustále a staršie modely často výrazne zvyšujú spotrebu energie. A ako sa nakladá s nebezpečnými látkami? Je likvidácia vyradených, často olejom znečistených, opotrebovaných dielov a použitých papierov či handier vykonávaná ekologicky, alebo sa všetko okolo len tak povaľuje?

Systém čistiacich utierok Mewa je udržateľný aj pri práci s motorovými vozidlami

Systém Mewa ponúka mechanikom vysoko kvalitné, bavlnené čistiace utierky s obrovskou absorpciou pre šetrnú, dôkladnú údržbu súčiastok, náradia a vybavenia. Utierky prakticky nepúšťajú žmolky. Sajú mnohonásobok svojej hmotnosti a dajú sa často opakovane použiť, než ich pracovníci premiestnia do bezpečnostného kontajnera SaCon. Táto hermeticky uzatvárateľná nádoba je súčasťou servisu a Mewa ju dodáva v takom množstve, aké si zákazník zvolí. V dohodnutom čase si  kontajner vyzdvihne vodič spoločnosti Mewa, ktorý zároveň dodá vyprané, čisté utierky.Vďaka čistiacim utierkam, kontajnerom SaCon alebo rohožiam na zachytávanie oleja v modernom servisnom systéme môžu dať autodielne najavo, že im na ochrane životného prostredia záleží. Mewa si totiž na udržateľnosti mimoriadne zakladá. Vďaka inovatívnym technológiám čistenia odpadových vôd a prania dosahuje v prípade utierok 99,8 % stupňa čistoty a spotrebuje pritom až o 50 % menej vody. Okrem toho 80 % energetickej spotreby sušičiek a umývacích liniek pokrývajú odpadové oleje odfiltrované z použitých utierok. Každú z nich je možné vyprať až 50-krát. Po každom praní prebieha niekoľkostupňová kontrola kvality, aby bolo zaistené, že sú čistiace utierky dodávané vždy v bezchybnom stave.

Rohož na zachytávanie oleja a ekologické opravy

S rovnakým princípom zdieľania textilu, šetriacim zdroje, ponúka Mewa na zachytávanie olejov tiež obzvlášť savé rohože Multitex. Sú pružné ako textílie a dokážu absorbovať až 3 litre tekutiny, pričom ich povrch zostáva takmer suchý. Rovnako ako čistiace utierky sú aj rohože v spoločnosti Mewa ekologicky vyprané, podrobené prísnej kontrole a znovu dodané zákazníkom.

Či už sa jedná o čistiace utierky alebo rohože, oba systémy Mewa je možné bez problémov zapojiť do každodennej prevádzky v dielni a zaistiť tak väčšiu udržateľnosť, poriadok a efektivitu už od prvého dňa používania. Pretože ide o prenájom, nevznikajú žiadne obstarávacie náklady a je možné presne stanoviť rozpočet. Okrem toho je tu tímový motivačný efekt: odvádzať vynikajúcu prácu s kvalitnými a modernými čistiacimi utierkami alebo rohožami je jednoducho radosť.

Mewa 

Spoločnosť Mewa bola založená roku 1908. V súčasnosti sa jedná o poprednú firmu pôsobiacu v oblasti textilného manažmentu. So svojimi 46 pobočkami zásobuje podniky po celej Európe pracovným a ochranným oblečením, čistiacimi utierkami na priemyselné využitie, rohožami, ale aj kompletným systémom služieb na čistenie súčiastok. To všetko vrátane údržby, servisu, skladovania a logistiky. Je možné tiež si objednať výrobky pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. O približne 190 000 živnostníkov, remeselníkov a zákazníkov z oblasti priemyslu, obchodu alebo gastronómie sa stará zhruba 5700 zamestnancov. Roku 2021 dosiahla skupina Mewa obrat 770.4 miliónov eur a stala sa tak lídrom v oblasti textilného manažmentu. Spoločnosť získala rad ocenení za svoj záväzok k udržateľnosti, zodpovednému správaniu a riadeniu značky.

Ďalšie informácie:

www.mewa.sk

twitter.com/mewa_sk

instagram.com/mewatextilsharing

linkedin.com/company/mewa-textil-management

Povrchová ochrana dreva. Kedy použiť farbu a kedy lazúru?

Drevo je materiál, ktorý ľudia používajú veky a stále je populárne. Dokonca by sme mohli povedať, že drevo je nadčasové, keďže nech ho použijete kdekoľvek, rozhodne ním nič nepokazíte. A môže vydržať naozaj dlho.

Farby na drevo zachránia aj drevo, na ktorom je vidieť jeho vek

Aby bola dlhovekosť dreva dosiahnutá, je potrebné sa o drevo starať. Obzvlášť to platí pre drevo v exteriéri. Našťastie existuje na trhu množstvo rôznych ochrán na drevo, s ktorými môžete dosiahnuť komplexnú ochranu. My sa teraz pozrieme na povrchové nátery, ktoré chránia drevo pred poveternostnými a mechanickými vplyvmi. Sem radíme lazúry a krycie farby.

Aké vlastnosti má farba na drevo? Pochopiteľne zafarbuje povrch dreva tak, že zakrýva jeho štruktúru. To sa hodí obzvlášť, keď chcete dať nový dych starému drevu, na ktorom už výrazne vidieť roky. Alebo jednoducho ak túžite po výrazných farbách.

Farby na drevo nie sú paropriepustné a chránia drevo pred poveternostnými a mechanickými vplyvmi. Zvyčajne sa nanášajú na vhodný podkladový náter, takže ak sa rozhodnete pre farbu na drevo, myslite aj na túto skutočnosť.

Chcete zachovať vzhľad a štruktúru dreva? Použite lazúru

V čom sa od farby odlišuje lazúra na drevo? Ak sa rozhodnete natrieť drevo lazúrou, štruktúra dreva ostane viditeľná, keďže lazúry sú polopriesvitné a drevo zafarbujú len jemne. Ak teda chcete čo najviac zachovať vzhľad dreva a jeho štruktúru, lazúra je jednoznačná voľba.

Na rozdiel od farieb na drevo sú lazúry paropriepustné. Rovnako chránia pred poveternostnými a mechanickými vplyvmi a naviac aj pred mastnotou a jemnými chemickými čistiacimi prostriedkami. Lazúra sa nanáša jednoduchšie ako farba a aj renovácia náteru je jednoduchšia, avšak musíte počítať s tým, že lazúrou je potrebné drevo ošetrovať pravidelne.

Zdroj obrázka:

Autor: Radoslav Cajkovic / Shutterstock.com

Kde nestačí vŕtačka, pomôže elektrické kladivo. Ale aké?

Vŕtačka je jedným zo základných druhov náradia nielen pre domácich majstrov, ktorí neustále niečo majstrujú, ale prakticky pre každého, keďže v každej domácnosti občas nastane chvíľa, keď je potrebná vŕtačka. Alebo niečo viac.

Kábel alebo akumulátor?

Niekedy jednoducho ani tie najspoľahlivejšie elektrické vŕtačky na danú prácu nestačia. V takýchto situáciach príde vhod ak môžete použiť elektrické kladivo. S betónom, či tehlami si poradí bez problémov a nezľakne sa ani kameňa. A aj keď pojdem „kladivo“ evokuje skôr búranie, niektoré elektrické kladivá zvládnu aj vŕtacie práce.

Ako aj rôzne iné elektrické náradie aj elektrické kladivá môžu fungovať vďaka stálemu zapojeniu do elektrickej siete alebo pomocou akumulátora. „Káblové“ kladivá sú lacnejšie, ale akumulátorové vám umožňujú prácu bez obmedzovania sa káblom.

Akumulátorové kladivá majú výhodu aj v prípade, že máte od rovnakého výrobcu viacero druhov akumulátorového náradia. Množstvo výrobcov totižto používa rovnaký typ akumulátora naprieč rôznym náradím.

Aké druhy elektrický kladív poznáme?

Keďže sme v úvode spomenuli vŕtačky, tak začneme vŕtacími kladivami. Zvyčajne mávajú nižší počet otáčok ako vŕtačky, ale bez obáv ich môžete použiť na vŕtanie do betónu, či dokonca na miešanie farby a rôznych stavebných hmôt.

Nasleduje dvojica elektrických kladív, ktoré neumožňujú vŕtanie, ale „len“ sekanie. To však robia veľmi dobre. Sekacie kladivá sú určené pre ľahšie demolácie, či odstraňovanie omietky, alebo obkladačiek. Výkonnejšie sú búracie kladivá, ktoré zvládnu aj vysekávanie drážok, odsekávanie betónu a náročnejšie demolačné práce.

A na záver ešte spomenieme kombinované kladivá, ktoré dokážu vŕtať aj sekať. Avšak (možno ste to aj čakali) nemôžete očakávať, že sa v niektorej z týchto dvoch činností vyrovnajú kladivám špecializovaným na jednu z nich. Ak však chcete aj vŕtať aj sekať a nebudú to príliš náročné práce, kombinované kladivo bude rozumným kompromisom.

Zdroj obrázka:

Autor: BearFotos / Shutterstock.com

Aký plynový kondenzačný kotol do novostavby?

Plynové kotly sú zariadenia, ktoré majú svoje veľké opodstatnenie. Aj to je dôvod, prečo by ste sa pri ich výbere mali zamerať hneď na niekoľko dôležitých faktorov, ktoré sú pri výbere potrebné. V tomto článku si povieme niečo o tom, ako vybrať plynový kondenzačný kotol práve do novostavby.

Presťahovali ste sa do nového domu, prípade idete začať stavať? V tom prípade budete potrebovať aj plynový kondenzačný kotol, ktorý má svoje dôležité funkcie pre celkové správne fungovanie. V prvom rade by ste si mali vybrať montáž kotlov firma. Predsa len, ide o trochu zložitejšie zariadenia a určite by ste plynové kotly nemali montovať sami, najmä nie v situácii, že s tým nemáte žiadne predošlé skúsenosti.

Kladiete si neustále otázku, ako vypočítať výkon tak, aby ste vedeli, aký plynový kondenzačný kotol si máte do svojej novostavby vybrať? Nuž, toto je otázka, na ktorú nevie odpovedať ani väčšina odborníkov. Predsa len, záleží to od viacerých faktorov. Vo všeobecnosti však platí, že by ste si mali vybrať kotol, ktorý dokáže modulovať v rozsahu 2,5 – 8 kW. Vyhnete sa tak zbytočnému cyklovaniu.

Inteligentné riešenia

V súčasnosti chce množstvo ľudí čo najviac inovatívne riešenia. V tomto prípade môže ísť o ovládanie plynového kotla na diaľku. To je možné vykonať prostredníctvom smartfónu alebo počítača. V online priestore si tak môžete nastaviť napríklad tepelný komfort.

Pri výbere sa nezabúdajte zamerať aj na kvalitu a celkový dizajn. Samozrejme, dôležitú rolu v tomto prípade zohráva aj cena. Ak však chcete čo najviac kvalitný plynový kondenzačný kotol, určite zainvestujte vyššiu čiastku. Rozhodne sa to oplatí z viacerých hľadísk. V súčasnosti však nájdete na trhu aj vysokokvalitné plynové kotly za rozumné ceny. V takýchto prípadoch sa zamerajte na ostatné dôležité parametre.

Staviate dom v oblasti bez kanalizácie? S dobrou žumpou si poradíte

Aj keď kanalizáciu považujeme za niečo samozrejmé, stále je dosť oblastí, v ktorých ak budete stavať dom, budete sa musieť o odpadovú vodu postarať svojpomocne. To však nemusí predstavovať žiadny problém.

Betónové žumpy sú rokmi overené riešenie

Jednoduchým a pritom efektívnym riešením je žumpa. No dobre, poviete si, ale akú žumpu si vybrať? Ak chcete staviť na časom overené riešenie, vyberte si z ponuky betónových žúmp zo Žiliny.

Vyrábajú sa z betónu a oceľovej výstuže a ich vodotesnosť je garantovaná certifikátom. Naviac je na žumpu nanesený špeciálny asfaltový náter, ktorý predlžuje životnosť žumpy. Žiadne nepríjemné prekvapenia ohľadom tesnosti žumpy vás teda ani po čase nečakajú.

Ohľadom materiálu žumpy to teda vyzerá, že nie je nad čím uvažovať. Betónová žumpa vyrieši váš problém s nemožnosťou pripojiť sa na kanalizačný systém a svoju úlohu bude spoľahlivo plniť dlhé roky.

Akú veľkú žumpu?

Oveľa podstatnejšia otázka však je, akú veľkú žumpu si vybrať? Veľkosť žumpy totižto neovplyvňuje len jej cenu. Výrazným spôsobom môže vplývať na jej používanie a v tomto prípade je kúpa väčšej žumpy a „zbytočné“ zvýšenie investície o niekoľko desiatok, či pár stoviek eur ten menší problém.

Horšie by bolo ak by ste si vybrali príliš malú žumpu a následne ju museli príliš často nechať odčerpávať. A to, čo by ste ušetrili pri kúpe žumpy, by ste veľmi rýchlo minuli práve kvôli potrebe častého čerpania.

Preto sa pre bežné rodiny odporúčajú žumpy s objemom 10m3, prípadne žumpa 12m3. Takáto žumpa bežnej rodine zabezpečí ideálny pomer medzi cenou a dostatočným objemom, aby starostlivosť o žumpu nebola na obtiaž.

K žumpe potom zákonite patrí aj vrchná doska, komín a betónový poklop. V prípade záujmu je možné ju vybaviť prejazdovou doskou, liatinovým poklopom, či meračom hladiny, vďaka ktorému budete presne vedieť, či už je potrebné nechať žumpu odčerpať.

Zdroj obrázka:

Autor: LikeZ / Shutterstock.com

Zamerajte sa na stav budovy

Pri kúpe bytu sa väčšina z kupujúcich zameriava len na stav bytu. Zamerať by ste sa mali ale aj na stav celej bytovky. Zateplenie, rozvody, strecha, vlhnutie základov, zlá fasáda,… to všetko môže byť dôvodom, prečo sa vám aj v tom najlepšom byte bude bývať zle.

Stav bytovky

Byty v Bratislave a nie len v hlavnom meste, sú rôznej kvality. Staršie alebo novostavby, zrekonštruované alebo v pôvodnom stave. Práve ich stav má na cenu bytu podstatný vplyv. Stav bytov, konkrétne bytoviek má ale aj vplyv na spotrebu energií, a hlavne na vykurovanie.

Novostavby musia spĺňať v súčasnosti prísne kritériá ohľadom spotreby primárnej energie. Táto legislatíva sa netýka len rodinných domov ale aj nových bytoviek, panelákov, … všetkých novostavieb. Tie sú tak zárukou toho, že z nich teplo tak ľahko neunikne a do ich údržby netreba veľa investovať.

Zateplenie

Ak ste si kúpili starší byt mali by ste venovať pozornosť nie len stavu v akom je ale zamerať sa aj na celý bytový dom. Aby sa znížili straty tepla je dnes už väčšina bytoviek zateplená. Pokiaľ tomu tak nie je, môžu byť v byte výdavky na kúrenie dosť vysoké.

Ak sa zateplenie bytovky plánuje v najbližšom období zistite si, či má spoločenstvo na túto rekonštrukciu financie alebo to bude riešiť pôžičkou z banky. Takáto pôžička môže navýšiť pravidelné mesačné poplatky aj o desiatky euro.

Strecha

Zamerajte sa aj na strechu paneláku. Ak nie je zateplená alebo zateká dochádza k úniku tepla a znehodnocovaniu stavby. Jej časté opravy alebo výmena môžu zas navýšiť poplatky do fondu opráv. Dajte si pozor aby sa behom pár mesiacov nezdvihli poplatky na bývanie o desiatky euro.

Kúpu si dobre premyslite

Keď hľadáte vlastné bývanie a chcete si kúpiť byt dobre si rozmyslite, ktorý byt kúpite. Ponuka „Byt na predaj Bratislava. Výhodná cena“ síce môže znieť lákavo, ale konečné výdavky v kombinácii so splácaním hypotéky vás môžu vyjsť dosť draho.

Výhodou je kúpa bytu v novostavbe. Nová konštrukcia, nové okná, nová strecha, použitie moderných inovatívnych materiálov… do novostavby nemusia majitelia bytov investovať toľko financií ako do starších bytoviek.

Mewa necháva svoju značku znova rozkvitnúť

Poskytovateľ textilného servisu, spoločnosť Mewa, predstavuje redesign. Vychádza zo základných princípov spoločnosti, je moderný a nadčasový. Nový korporátny vzhľad vytvorila mníchovská agentúra Martin et Karczinski, ktorá sa zaoberá stratégiou značiek, ich transformáciou a designom. Špecializuje sa na prevádzanie identity do dimenzií pôsobenia obsahu, formy a jednania.

Skupina Mewa, tretí najväčší poskytovateľ textilných služieb v Európe, sa v posledných rokoch výrazne medzinárodne rozvinula vďaka rastu trhu a zákazníkov. Ako priekopník v oblasti cirkulárnej ekonomiky a opätovného využitia zdieľaného priemyselného textilu ide podnik cestou väčšieho zviditeľnenia pre lepšie povedomie o značke. Spoločne s mníchovskou spoločnosťou Martin et Karczinski, ktorá sa špecializuje na holistický brand manažment, korporátny dizajn a transformáciu, vyvinula Mewa nový imidž, vychádzajúci z hodnotovo orientovanej, tradične inovatívnej rodinnej firmy. Všetky viditeľné prvky značky, ako je logo, firemné písmo, farba alebo obrazové materiály, boli kompletne revidované, zladené s identitou hodnôt, víziou a poslaním spoločnosti.

„Svet, v ktorom žijeme, sa navždy zmenil. A my s ním. Nastal teda okamih, kedy nám bolo jasné, že sa s našou stratégiou pre povedomie o značke musí ďalej rozvíjať aj náš vzhľad, aby sme zaistili budúcu životaschopnosť,“ hovorí Michael Kümpfel, riaditeľ Marketingu & Predaja spoločnosti Mewa. Skupina podnikov sa môže obzrieť za viac ako storočnou históriou rodinnej firmy. Súčasťou stratégie značky je aj opustenie pozície „skrytého šampióna“ a sebavedomá prezentácia značky Mewa na verejnosti. „Samozrejme sme hrdí na svoje korene, ale za posledných sto rokov sme boli úspešní, pretože sa sami seba neustále pýtame a myslíme dopredu. Čo je nové, kde je potenciál, čo trhy a zákazníci potrebujú, ako bude vyzerať pracovný svet zajtrajška? To chceme tiež rozprávať v príbehu našej značky,“ opisuje Michael Kümpfel.

Peter Martin, zakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti Martin et Karczinski, k novému vzhľadu Mewy hovorí: „Forma ideálne vyjadruje hodnotné jadro značky. Podarilo sa nám tu prepojiť históriu Mewa s budúcnosťou a designovo stvárniť jej identitu.“

Jasné línie slov a obrazov

V Martin et Karczinski mali pre nový imidž od vedenia spoločnosti úplne konkrétne zadanie. Cieľom úpravy bolo navrhnúť značku, ktorá zachováva podstatné, symbolizuje rast a zároveň vyjadruje ekologické myšlienky ponuky služieb spoločnosti Mewa. „Značku Mewa sme nechceli radikálne novo interpretovať, ale evolučne ju ďalej rozvíjať, aby bola stále viditeľná jej tradícia a úspešná história. Zároveň pre nás bolo dôležité, aby sme v dizajne tiež vyjadrili jasnú budúcu orientáciu a požiadavku udržateľnosti Mewy,“ hovorí Simon Maier-Rahmer, kreatívny riaditeľ spoločnosti Martin et Karczinski, ktorý so svojim tímom vytvoril nový imidž.

Logo značky, kvetina, predstavuje čistotu, hygienu, životné prostredie a udržateľnosť. Vyjadruje vývoj, rast, evolúciu a inovácie. Za účelom rozvinutia tohto potenciálu bolo logo prepracované a formálne zredukované na to najpodstatnejšie. Nový kvet vyzerá ušľachtilo, silne a stáva sa symbolom vedomého rastu. Nové písmo Mewa pripomína skrížené nite. Zarovnanie písmen „M“ a „W“ odkazuje na steh a tkacie nite. Evokuje tak textílie, vďaka ktorým spoločnosť vyrástla a dodnes ju charakterizujú.

Jedinečné písmo Gebauer

Mewa sa tiež rozlúčila s veľkými písmenami a zvolila zmiešanú typografiu. „Veľké písmená znamenali skratku názvu, ktorý dal náš zakladateľ Hermann Gebauer spoločnosti v roku 1908: Mechanische Weberei Altstadt – Mechanická tkáčovňa Altstadt,“ vysvetľuje Michael Kümpfel, riaditeľ Marketingu & Predaja spoločnosti Mewa. „Dnes môžeme so 46 medzinárodnými pobočkami s hrdosťou používať ‚Mewa‘ už nielen ako skratku, ale ako značku.“ Nové bezpätkové firemné písmo bolo vyvinuté exkluzívne pre Mewa v spolupráci s TypeMates. Aj tu zostala spoločnosť verná svojej kombinácii inovácií a tradície. Písmo je moderné, jasné, presné a názov ho spája s koreňmi. Nové písmo Mewa bolo pomenované „Gebauer“ podľa zakladateľov spoločnosti.

Mewa v súčasnosti pôsobí v 21 európskych krajinách, zamestnáva 5 700 ľudí a stará sa o viac ako 190 000 firemných zákazníkov. Poskytovateľ B2B služieb predstavuje udržateľné textilné riešenia pre komerčné podniky a je jedným z lídrov v odbore textilného manažmentu. Viac ako milión zamestnancov v Európe nosia pracovné, ochranné alebo pracovné odevy od Mewa, takmer 3 milióny ľudí denne používajú výrobky od Mewa na udržiavanie čistoty strojov vo výrobných halách a dielňach. Každý, kto využíva služby Mewa, môže očakávať spoľahlivosť, bezpečnosť a transparentnosť.

Mewa  

Spoločnosť MEWA bola založená roku 1908. V súčasnosti sa jedná o poprednú firmu pôsobiacu v oblasti textilného manažmentu. So svojimi 46 pobočkami zásobuje podniky po celej Európe pracovným a ochranným oblečením, čistiacimi utierkami na priemyselné využitie, rohožami, ale aj kompletným systémom služieb na čistenie súčiastok. To všetko vrátane údržby, servisu, skladovania a logistiky. Je možné tiež objednať výrobky pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. O približne 190 000 živnostníkov, remeselníkov a zákazníkov z oblasti priemyslu, obchodu alebo gastronómie sa stará zhruba 5700 zamestnancov. Roku 2021 dosiahla skupina MEWA obrat 770.4 miliónov eur a stala sa tak lídrom v oblasti textilného manažmentu. Spoločnosť získala rad ocenení za svoj záväzok k udržateľnosti, zodpovednému správaniu a riadeniu značky.

Ďalšie informácie:

www.mewa.sk

twitter.com/mewa_sk

instagram.com/mewatextilsharing

linkedin.com/company/mewa-textil-management