Ako si najlepšie nechať poistiť majetok

Poistenie majetku je veľmi dôležité a môže vám pomôcť po zásahu prírodných živlov alebo krádeže. Majetok by si mal nechať poistiť každý. Existuje hneď niekoľko druhov poistiek.

Poistenie bytu


Do poistky na byt sú zaradené aj nebytové priestory, ako napríklad pivnica. Poistenie bytu sa vzťahuje aj na okná, dvere a podlahy. Poisťovňa vám vyplatí škody spôsobené živelnými udalosťami, akými sú vodovodné havárie, krádež či vandalizmus. Poistenie bytu sa rozhodne oplatí a nemalo by sa podceňovať, aj keď si niektorí môžu myslieť, že je to zbytočné a nič im nehrozí.

Poistenie domácnosti


Toto poistenie viacmenej úzko súvisí s poistkou na byt a možno ich previazať. Poistenie domácnosti sa vzťahuje na všetky predmety a vybavenie, ktoré doma máte. Samozrejme poistka platí i na veci, ktoré sú uložené v nebytových priestoroch. Ak teda máte kočík alebo bicykel, môžete si ho poistiť aj pre prípady krádeže na ulici. Individuálne pripoistenie môžete zvoliť vo chvíli, keď vo vašej domácnosti máte napríklad drahé hudobné nástroje či cennosti.

Poistenie nehnuteľnosti


Tento druh poistenia chráni vašu nehnuteľnosť. Platí tu rovnaké podmienky ako u vyššie spomínaných poistiek. Nárok na finančnú náhradu máte pri prírodných katastrofách, akými sú požiar, úder blesku, víchrica či krupobitie. Navyše máte možnosť poistiť si zodpovednosť za ujmu. Aby ste mali pokrytá všetky reálne riziká, odporúčame vám poistenie konzultovať s kvalifikovaným poisťovacím poradcom. Pomôže vám vybraná poisťovňa a jej odborný pracovník.

Ako nahlásiť škodu


Ak k nejakej nehode už došlo a vy potrebujete vyplatiť poistku, je potrebné predložiť všetky účty od poškodených alebo odcudzenia vecí a ideálne poškodenú nehnuteľnosť tiež odfotiť, aby sa mohla lepšie posúdiť a odhadnúť spôsobená škoda. Škodu je nutné ohlásiť ihneď po jej vzniku. K oznámeniu samozrejme potrebujete číslo poistnej zmluvy, z ktorej bude finančná náhrada vyplatená. Spojiť sa dá s poisťovňou buď formou telefónu alebo nahlásiť cez webové stránky danej poisťovne.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *