Projekt Nový Žižkov: Nová moderná štvrť obklopená zeleňou

Projekt Nový Žižkov: Nová moderná štvrť obklopená zeleňou

Úplne novú, modernú, urbanisticky premyslenú mestskú časť zasadenú do zelene a verejne prístupných parkov a plôch pre rekreáciu a oddych plánuje vystavať na súčasnom území Nákladového nádražie Na Žižkove spoločnosť CSK. Územie, ktoré sa teraz nachádza vo veľmi neutešenom stave tak dostane úplne novú tvár.

Ide o veľkorysý projekt, postavený v prvej etape na pozemku o rozlohe 68 000 m2, ktorý je kombináciou rezidenčného bývania, hotela, administratívnych objektov a obchodné pasáže s rozsiahlou občianskou vybavenosťou: s bazénom, fitnesscentra, welness štúdiom atď. Mimochodom, zeleň bude tvoriť 35% z celkovej plochy projektu. Prvá etapa projektu, ktorá by mohla byť zahájená v roku 2016, počíta s výstavbou dvoch rezidenčných bytových domov s cca 250 bytmi vrátane podzemných garáží, s výstavbou hotela, s obchodnou pasážou s kapacitou 36 000 m2 a s administratívnymi budovami o 22 000 m2 plochy. Architektonický a urbanistický koncept vychádza z pôvodného ideového zámeru architekta Jána Sedláka, ktorý ďalej rozpracovala londýnska architektonická firma Bogle Architects.

Spomínaná obchodná pasáž s galériami, toľko typická pre pražskej prostredie, je presvetlená sklenenou strechou originálneho tvaru s ovládateľnými panelmi, ktoré do nej prepúšťa svetlo podľa potreby. Do jednotlivých poschodí vedú eskalátory a každé poschodie navrhnuté ako galéria je prepojené mostíky s výhľadom na celú pasáž. V druhom nadzemnom podlaží pasáže sa nachádzajú okrem obchodov aj reštaurácia s terasami s priamym vstupom do parku. Projekt počíta práve s takouto formou obchodnej pasáže, ktorá rozhodne nemá charakter niektorých megalomanských obchodných centier, ktoré nie sú vždy úplne využitá. Zmienené služby v tejto časti Prahy 3 určite chýba a obyvatelia by takto poňatú obchodná pasáž určite využili. To potvrdili aj v prieskume, ktorý si nechala spoločnosť CSK na reprezentatívnej vzorke občanov z Prahy 3 spracovať.

Kancelárske budovy vyzerajúce na zelené strechy obchodnej pasáže a nový verejný park sú prepojené mostíky cez priestor vnútorného átria, preskleného po celej výške domu. Hotel oválneho tvaru so vstupom s Bazilejského námestia je navrhnutý ako bariéra s cieľom chrániť parkové plochy od dopravného hluku. Bytové domy umožňujú z vyšších poschodí pohľady smerom na centrum mesta a rozľahlé zelené plochy okolia. Každá z častí bytového domu má vo vnútrobloku umiestnenú vyvýšenú záhradu, ktorá vytvára pocit príjemného prostredia a zachováva súkromný svojich obyvateľov v nadzemných podlažiach.

Drvivá väčšina oslovených občanov v kvalitatívnom prieskume (75%) si vie predstaviť, že na mieste súčasného Nákladového stanice na Žižkove by malo vzniknúť niečo podobné, s čím prichádza investor v podobe projektu „Nový Žižkov“. Osemdesiat dva percent občanov oslovených v kvalitatívnom teste, ktorý je súčasťou prieskumu verejnej mienky občanov v Prahe 3, odpovedalo, že so súčasným priestorom Nákladového nádražie na Žižkove, ktorý je vo veľmi neutešenom stave, sa rozhodne musí niečo urobiť. Najmä preto, aby tu nevzniklo miesto, ktoré je výlučne rajom ľudí žijúcich na okraji spoločnosti, na omamných a psychotropných látkach, aby tu nevzniklo miesto v širšom centre Prahy, ktoré je nebezpečné pre výchovu detí a mladistvých. Z tohto pohľadu rozhodne neobstojí výhrady niektorých ochrancov prírody, prípadne aktivistov strany Zelených, že celé územie by sa malo najlepšie zakonzervovať kvôli tomu, aby tu nevyhynuli niektoré vzácne druhy zvierat, ktorých je mimochodom podľa štúdie Doc.Jana Farkače z Českej poľnohospodárskej univerzity v Prahe, poskromne.

Jedná sa o iba o zástupcov ropuchy zelenej, istého durhu jašteríc, Slepúch či o vidlochvosta ovocného.

Spoločnosť CSK nielenže nechce tieto vzácne druhy z územia Nákladového nádražie vypudiť, ale navyše navrhuje zamerať týchto niekoľko vzácnych druhov zvierat do akejsi oázy zelene uprostred spomínaného projektu, ktorej súčasťou budú jazierka obklopená niekoľkými vzácnymi druhmi rastlín, ktoré budú do tohto miesta sústredené z celého územia .V tomto mieste potom investor navrhuje vytvoriť podmienky pre dlhodobú existenciu týchto biotopov. V súvislosti s projektom „Nový Žižkov“ bola tiež často spomínaná otázka demolácie objektu historickej budovy.

Demolácia historickej staničnej budovy v súvislosti s projektom „Nový Žižkov“ skutočne nehrozí, predovšetkým preto, že budova stojí na vedľajšom pozemku.Navíc bude využitá ako kultúrne a osvetové centrum. S tým takésouvisí diskutovaná téma, či je vhodné, aby v blízkosti budovy Nákladového stanice na Žižkove, teda v blízkosti tejto kultúrnej pamiatky, akýkoľvek podobný zámer ivestora vznikol. Na rozdiel od niektorých zástupcov strany Zelených či niektorých ďalších aktivistov sa 48% ľudí opýtaných v kvalitatívnom teste prieskumu verejnej mienky v Prahe 3 domnieva, že v tom nevidí žiadny problém.

Urbanistický koncept revitalizácie Nákladového stanice na Žižkove zahŕňa veľkorysé krajinárske úpravy parkových terás, modelovaných trávnatých plôch spolu s nadväzujúcimi plochami rezidenčné zelene, ktoré dopĺňajú strešné záhrady kancelárskych budov .. Hlavný vstup do projektu vedie zeleným bulvárom cez námestie s fontánami a stromy zabudované v dlažbe. Hlavné pešia zóna potom pokračuje spolu s cyklistickým chodníkom smerom na východ do blízkeho parku. Úpravy krajiny budú pre lokalitu veľkým prínosom, pretože tu vznikne súvislý pruh zelene od Olšanských cintorínov až po park Židovské pece. Do súčasnej chvíle spoločnosť CSK investovala do nákupu pozemkov a prípravy projektu „Nový Žižkov“ viac ako 35 miliónov eur, teda 980 miliónov korún V tejto chvíli bola vydaná všetky potrebné územné rozhodnutie. Stavebné povolenie pre prvú etapu výstavby by mohlo byť vydané v roku 2015 a potom by mohlo nasledovať začatie stavby. Prvá etapa výstavby rezidenčného, komerčného, kultúrneho a rekreačného komplexu na bývalom stanice nákladnej na Žižkove by mohla byť dokončená v roku 2018 a vyžiada si investíciu vo výške 250 miliónov euro, teda cca 7 miliárd korún.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *