5 faktov, ktoré by ste o žumpách mali vedieť

Každý rodinný dom, chata či akákoľvek obývaná nehnuteľnosť musí mať vypracovaný plán nakladania s odpadovými vodami. Ak chýba napojenie na verejnú kanalizačnú sieť, môže byť vítaným riešením kúpa a inštalácia žumpy. Čo všetko treba o žumpách vedieť skôr, než si jednu z nich necháte doviezť?

Čo hovorí zákon

Nakladanie s odpadovými vodami upravuje tzv. vodný zákon, ktorý okrem iného definujem aj pojem vodná stavba. Podeň však žumpy nespadajú, objavujú sa až v stavebnom zákone. Ten hovorí, že ich stačí riešiť spolu so stavebným povolením k novej nehnuteľnosti, prípadne ohlásiť na stavebnom úrade ako drobnú stavbu v prípade, že nehnuteľnosť už stojí a žumpa sa k nej akurát napojí. 

Čo je žumpa

Pod pojmom žumpa si treba predstaviť nádrž, ktorá je bezodtoková. Slúži teda „len“ na zachytávania splaškových vôd, nie na ich čistenie. To je rozdiel napríklad pri porovnaní so septikmi, ktoré sú viackomorové a majú schopnosť splaškové vody do istej miery prečistiť. Žumpa toto nedokáže a nie je z nej ani možné odpadové vody vypúšťať voľne do prostredia. 

Správny objem a podľa čoho ho určiť

Na trhu sa stretnete so žumpami rôznych objemov, od 4000, 6000, 8000 až po 12 000 litrov. Ten, ktorý by najviac vyhovoval vašim potrebám, určíte na základe dennej spotreby vody na jedného človeka a počtu dní, počas ktorých je/bude nehnuteľnosť využívaná. Vo všeobecnosti sa denná spotreba pohybuje na úrovni 80-150 litrov vody na osobu. Z tohto údaju môžete pri výpočtoch vychádzať.

 Aké sú materiálové možnosti

Žumpy sa vyrábajú z rôznych materiálov, v každom prípade sa však dbá na ich životnosť a najmä vodotesnosť – tá je u žúmp zvlášť dôležitá, pretože voda z nich nemôže nijakým spôsobom unikať. Obľúbené sú plastové žumpy Košice, predávané buď ako lepené alebo odlievané do jedného kusa. U lepených si však treba dať pozor na celistvosť spojov, ktoré by mohli časom strácať vodotesnosť. Alternatívou k plastu je ešte betón či sklolaminát, ktorý slúži napríklad aj na výrobu lodí. Vykazuje teda vysokú odolnosť, ale aj vyššiu cenu. 

Dodatočné náklady

Plastové žumpy Púchov, rovnako ako betónové, sa predávajú za pomerne prívetivú cenu. Treba však počítať s dodatočnými nákladmi, ktoré vyplývajú z povinnosti ich vyvážania. To sa realizuje v závislosti od vyťaženosti žumpy, no pri rodinnom dome by sa žumpa mala vyvážať zhruba raz za 3-4 týždne. Čo sa nákladov týka, tie sa môžu odvíjať od počtu kilometrov, ktoré musí fekálny voz najazdiť, prípadne sa k nim ešte pridajú poplatky za odčerpaný objem. V každom prípade by ste o týchto poplatkoch mali mať jasno ešte pred kúpou žumpy, budete ich totiž platiť pravidelne.