MEWA odbremeňuje zákazníkov od povinností súvisiacich s ochranou životného prostredia

Každý deň sú podnikatelia postavení pred úlohu úspešného hospodárenia a optimalizácie prevádzkových nákladov. V prevádzkach, v ktorých sa musia stroje a zariadenia pravidelne čistiť – v automobilovom priemysle, v kovospracujúcom priemysle alebo v tlačiarenskom priemysle – môže presunutie služieb na iné odborné firmy priniesť značné finančné a logistické výhody. Na príklade certifikovaného systému opakovaného použitia čistiacich utierok MEWA je zrejmé, ako môže externý partner, ktorý sa špecializuje na určitú oblasť, takúto úlohu kompletne a spoľahlivo prevziať.

Opakované použitie šetrí životné prostredie, ale aj firemný účet

Špinavé vziať, vypraté a čisté znovu dodať: princíp „opakovaného použitia“ je prakticky i ekologicky zmysluplný. Inteligentný systém opakovaného použitia MEWA ušetrí zákazníkovi prácu s organizovaním obstarávania, skladovania a logistiky, ako aj s dodržiavaním predpisov, zameraných na ochranu životného prostredia a likvidácie odpadov, a tým pádom mu ušetrí aj náklady, ktoré sú s tým spojené. Čistiace utierky, ktoré sú často nasiaknuté olejmi, mazadlami alebo rozpúšťadlami, sa v spoločnosti MEWA dôkladne vyperú a následne sa môžu používať znova. Zvyšky, ktoré obsahujú, sa likvidujú tak, aby nepoškodzovali životné prostredie. Na základe certifikátu spoločnosť MEWA garantuje, že preberá zodpovednosť za všetky dôležité povinnosti, súvisiace s likvidáciou odpadov a s ochranou životného prostredia, ktoré vzniknú pri používaní čistiacich utierok. Systém opakovaného použitia, certifikovaný podľa normy EN ISO 9001 a 14001, sa dá bez problémov zaintegrovať do prevádzkových procesov a optimalizuje procesy riadenia kvality a ochrany životného prostredia. Okrem toho sa podnikateľ nemusí ani zaoberať otázkou, či sa jednorazové čistiace materiály musia likvidovať drahšie, než špeciálne odpady. „Je samozrejmé, že aj pri transporte a čistení čistiacich utierok na opakované použitie musia byť dodržiavané bezpečnostné predpisy a tiež predpisy na ochranu životného prostredia. Zodpovednosť za to však preberáme my ako poskytovateľ služieb“, hovorí Elena Holanová konateľka MEWA Textil-Service SR s.r.o..

Bezproblémová integrácia do prevádzkových procesov

Z dlhoročných skúseností špecialistov MEWA, ktorí poskytujú servis v oblasti textílií, profitujú rovnako malé, ako aj veľké firmy, pretože naša ponuka je premyslená do posledného detailu. Sortiment čistiacich utierok, ktorý sa hodí na rôzne použitie, ponúka široké spektrum použitia v priemysle, v autoservisoch, v remeselných prevádzkach. Hneď poskytujeme aj vhodný bezpečný kontajner (SaCon) pre uskladnenie a transport čistiacich utierok. V takomto kontajneri sa môžu čistiace utierky až do ich prevzatia uskladňovať v dielni bezpečne, v súlade s predpismi a bez veľkých nárokov na priestor.

Čistiace utierky, ktoré sú často nasiaknuté olejmi, mazadlami alebo rozpúšťadlami, sa v spoločnosti MEWA dôkladne vyperú a následne sa môžu používať znova. (Obrázky: MEWA)

Hneď poskytujeme aj vhodný bezpečný kontajner pre uskladnenie a transport čistiacich utierok. (Obrázky: MEWA)

MEWA Textil-Management

Spoločnosť MEWA zásobuje zo 44 prevádzok podniky po celej Európe pracovnými a ochrannými odevmi, čistiacimi utierkami, rohožami na zachytávanie oleja a klasickými rohožami, ako ochrannými pracovnými pomôckami. Celkom 5.200 zamestnancov má na starosti viac než 184.000 zákazníkov z oblasti priemyslu, obchodu, remesiel a gastronómie. V roku 2017 dosiahla skupina MEWA obrat vo výške 672 miliónov eur. Spoločnosť MEWA, ktorá bola založená v roku 1908, je dnes vedúcou spoločnosťou v oblasti textilného manažmentu. V novembri 2013 sa dostala MEWA medzi troch favoritov Nemeckej ceny trvalo udržateľného rozvoja v kategórii „Nemecké produkty/služby“. Spoločnosť bola roku 2016 tretíkrát ocenená vydavateľstvom Deutsche Standards „Značkou storočia“ a ďalej bola roku 2019 tretýkrát vyznamenaná ako „Vedúca značka na svetovom trhu“.

Ďalšie informácie o textilnom manažmente MEWA získate na:

MEWA Textil-Service SR s.r.o.,

Varšavská 29, 83102 Bratislava,

Tel.: +421 2 44636097

Fax: +421 2 44462908, E-Mail: bratislava@mewa.sk, www.mewa.sk