Aby sa aj vám lepšie žilo v paneláku!

Dostupnosť bývania je v posledných mesiacoch najmä v okolí Bratislavy horšia ako kedykoľvek predtým. Pracovné možnosti viacerých ľudí z celého Slovenska nútia prisťahovať sa práve do hlavného mesta. Ak žijete v paneláku, či už v Bratislave, alebo v inom meste, veľmi dobre viete, že takéto bývanie má aj napriek veľkému množstvo výhod aj nejaké nevýhody. Čo ale robiť pre to, aby sa nám lepšie žilo v paneláku?

Vybrať dobrého správcu

Každý bytový a nebytový objekt musí byť pod správou správcovskej spoločnosti. Správca spoločnosti má na starosti starostlivosť o objekty a jeho prevádzku. Akýkoľvek havarijný stav, alebo väčšie opravy, či rekonštrukcie rieši správca bytového domu. Ak ale nie ste spokojní s prácou, ako obyvateľ danej budovy máte právo riešiť zmenu správcu domu. Musíte však byť viacerí, aby sa zmena mohla uskutočniť.

Aby sa vám lepšie žilo v paneláku, vyberte si dobrú správcovskú spoločnosť, dobrého správcu domu a ak s ním časom nebudete spokojní, máte právo sa k tejto situácii vyjadriť a navrhnúť zmenu.

Zateplenie paneláku

Aj keď éra zatepľovania panelových domov je stále tu, mnohí obyvatelia týchto panelových domov majú k zatepleniu odmietavý prístup. Tí, ktorí ale bývajú v panelákoch bez zateplenia, musia počítať s veľkým únikom tepla cez panely a nadmerným nahrievaním panelov v letných mesiacoch. Keďže sú letá extrémne horúce, panely bývajú dlho nahriate a vo vnútri to pocítite neznesiteľnou páľavou. Je to síce investícia na dlhé roky, no už počas prvej zimy/ leta sa vám investícia začne vracať. Dajte preto šancu zatepleniu paneláku a uvidíte, že sa vám v ňom bude lepšie žiť. Rozdiely uvidíte už pri nasledujúcom ročnom vyúčtovaní nájomného.

Akonáhle sa bude zatepľovať panelák, automaticky tak investujte do nových okien a do nových vonkajších parapiet.