Nemáte prípojku na kanalizáciu? Vyriešte do septikom

Kanalizácia je pre niekoho neodmysliteľná súčasť života, no napriek tomu v mnohých regiónoch na Slovensku stále chýba prípojka na kanalizáciu. Môže za to buď nedostatok finančných prostriedkov obcí a miest, alebo problematický terén.

Ak nemáte prípojku na kanalizáciu, zaobstarajte si septik

Septik – dvojkomorová žumpa

Septiky sú v podstate dvojkomorové žumpy, ktoré prečisťujú odpadové vody v rámci svojej konštrukcie. Do pôdy je tak vypúšťaná odpadová voda zbavená veľkej časti kalu.

Mnoho ľudí, ktorí majú klasické žumpy, vypúšťajú z ekonomického hľadiska odpadové vody do vodných zdrojov a pôdy, pričom si vôbec neuvedomujú, že týmto konaním ohrozujú stav pitnej vody a aj pôdu.

Ak nechcete každú chvíľu vyvážať odpadové vody, odporúčame vám kúpiť si septik, ktorý vám pomôže vyriešiť situáciu s odpadovými vodami.

Dovoz priamo domov

Ak si objednáte septik, môžete počítať s tým, že vám ho dovezú priamo na váš pozemok. Väčšina firiem ale vyžaduje vykopanie dostatočne hlbokej a širokej jamy, do ktorej vám následne pomocou techniky na to určenej vložia nový septik.

Informujte sa o tom, ako bude prebiehať dovoz septika a nezabúdajte na to, že ak si plánujete septik umiestniť na miesto, cez ktoré prechádzate autom, dokúpte si aj prejazdovú dosku.

Septik objednávajte vždy od firmy, ktorá sídli v blízkosti vášho domova, ideálne v neďalekom meste. Ak bývate napríklad v okolí Čadce, objednávajte žumpu v Čadci. Odvoz tak nebudete mať zbytočne predražený. Vždy si ale vyberajte dôveryhodné firmy, ktoré predávajú septiky.

Okrem prejazdovej dosky je možné doobjednať k septikom aj betónový komín, merač hladiny kvapaliny, ale aj liatinový poklop.

Ak vám klasické žumpy a vývoz odpadových vôd nie je po vôli, uprednostnite pred klasickými žumpami betónové dvojkomorové žumpy, nazývané aj septiky. Sú to v podstate bezúdržbové čističky odpadových vôd, ktoré chránia životné prostredie.