Najčastejšia voľba našich zákazníkov je GstarCAD Professional program na technické kreslenie

Počítačom podporovaný dizajn, známy aj pod skratkou CAD, je komplexný softvér na navrhovanie a kreslenie výrobkov, ktorý vyhovuje rôznym potrebám priemyselných spoločností. Kompletná sada výkonných nástrojov umožňuje vypracovávať aj tie najmenšie detaily projektu. Špeciálne funkcie vhodné na technické kreslenie obsahuje aj populárny produkt v oblasti CAD programov – GstarCAD Professional. Prečo je tento softvér najčastejšou voľbou u zákazníkov?

Čím je GstarCAD Professional špecifický?

Systém AutoCAD, ktorého pôvodná verzia vznikla v šesťdesiatych rokoch minulého storočia je metóda na vytváranie návrhov v 2D a 3D priestore. Zatiaľ čo 2D CAD umožňuje projektantom vytvárať rýchle a presné zobrazenia návrhov, trojrozmerné kreslenie so sebou prináša akýsi bonus v podobe realistickej vizualizácie. Medzi najčastejších odborníkov, ktorí využívajú CAD programy patria inžinieri, architekti, projektanti stavebných konštrukcií či elektroinštalácií.

Inovatívny program na technické kreslenie dodáva tiež distribútor GS SOFT. Školení pracovníci s nadšením pre CAD programy využívajú svoje zručnosti a znalosti, aby zabezpečili spokojnosť veľkého množstva zákazníkov. Prioritou GS SOFT je úspora času prostredníctvom šikovných funkcií a prívetivého rozhrania programu, vrátane šetrenia nákladov klientely. Hlavné črty GstarCAD Professional spočívajú v rozsiahlej funkcionalite. Akými schopnosťami program disponuje?

Optimalizovaný proces navrhovania

Z účelných vlastností programu môžeme spomenúť univerzálne nástroje pre kreslenie v ľubovoľnej profesii. Presné rysovanie sa dá uskutočniť pomocou uchopovaním významných bodov, zadávaním súradníc z klávesnice či zmeny a optimalizácie návrhu. Komplikované rastrové obrázky sú vykreslené s objemom až miliardy pixelov. Táto solídna alternatíva za AutoCAD LT je zároveň kompatibilná s doplnkovými aplikáciami (nadstavbami). Záujemcovia o nadstavbu sa môžu rozhodnúť medzi zaobstaraním samostatného profesijného modulu, alebo kombináciou viacerých modulov:

  • CADprofi Mechanical – strojárstvo, mechanika, oceľové konštrukcie a iné
  • CADprofi Electrical – elektroinštalácie, telekomunikačné zariadenia a iné
  • CADprofi Architectural – architektonické projektovanie vrátane únikových plánov a trás
  • CAD profi HVAC & Piping – projektovanie technického zariadenia budov

Praktická funkcia dynamických blokov

Z uvedených informácií je zrejmé, že CAD programy umožňujú odborníkom pracovať rýchlejšie, znižujú výrobné náklady a v konečnom výsledku zefektívňujú pracovné postupy. Dizajnér sa dokonca nemusí obávať s experimentovaním konceptov, pretože sofistikovaný systém redukuje predvídateľné chyby, zapríčinené ľudským faktorom. Opakujúce sa úlohy, ako je umiestňovanie symbolov a ukladanie výkresov, sú pomocou softvéru CAD automatizované.

Dôležitú úlohu v GstarCAD Professional zohrávajú tiež dynamické bloky. Mnohé pracovné odvetvia využívajú pri projektovaní prvky, ktoré sa opakujú. Už len navrhovanie budovy si vyžaduje do projektu opakovanú aplikáciu okien, dverí, či iných architektonických prvkov. Pokiaľ CAD podporuje funkciu „Dynamický blok“, dizajnér dokáže do tohto bloku zoskupiť tvarovo a rozmerovo špecifické prvky. Výsledkom je prehľadná organizácia, šetrenie priestoru a času pri hľadaní uložených prvkov a v neposlednom rade vyšší komfort.